Alles onder de vleugel van adminto

diensten

Alles onder één dak

Jaarrekening en overige financiële verslagen

Aan het einde van een boekjaar is het verplicht om een jaarrekening op te maken en in te dienen bij diverse instanties. In het geval van vennootschappen (behalve vof) moet de jaarrekening worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast zijn er bedrijven die het wenselijk vinden om tussentijdse cijfers te ontvangen.

Als u klant bent van Adminto hoeft u deze zaken niet te bewaken: u richt zich op uw business, Adminto neemt de verslagen voor haar rekening en neemt tijdig contact met u op als uw input gewenst is.

Jaarrekening

Iedere onderneming dient minimaal eens per jaar een jaarrekening op te stellen voor zowel eigen gebruik als voor instellingen als de Belastingdienst, een bank of andere lening- verstrekkers. Adminto maakt de jaarrekening voor u op, gevolgd door één of meerdere besprekingen waarin toelichting zal worden gegeven en advies zal worden uitgebracht.

Nadat de jaarrekening door u is goedgekeurd, zorgt Adminto voor de aangiften inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting.

N.B. Indien uw financiële administratie niet door Adminto wordt uitgevoerd, dan kan ons kantoor toch uw jaarrekening en de daarbij behorende aangiften verzorgen.

Deponeren jaarverslag bij de Kamer van Koophandel

Alle vennootschappen (behalve vof) zijn verplicht om de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel te registreren. Na het samenstellen van de jaarrekening zal Adminto daar zorg voor dragen.

De deadline voor deponeren is in de meeste gevallen 8 november, het kan zijn dat de jaarrekening dan nog niet definitief is. Adminto zorgt ervoor dat een “niet vastgestelde” jaarrekening wel uiterlijk 8 november bij de Kamer van Koophandel wordt gedeponeerd om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Wanneer de jaarrekening definitief is, zal deze opnieuw (wel vastgesteld) gedeponeerd worden.

Tussentijds rapport en/of een prognose

U kunt om diverse redenen behoefte hebben aan tussentijdse cijfers en/of een prognose. Het kan voorkomen dat een bank u om tussentijdse cijfers en/of een prognose vraagt bij bijvoorbeeld de aanvraag van een lening. U kunt ze ook voor interne doeleinden nodig hebben.
Deze tussentijdse cijfers zijn vergelijkbaar met een jaarrekening, maar dan op een andere peildatum dan 31 december. Adminto kan u van een tussentijds rapport voorzien, waarin naast de cijfers ook toelichtingen staan.

De prognose is tevens vergelijkbaar met een jaarrekening, wel met peildatum van 31 december echter betreft dit een inschatting van o.a. het resultaat waar de onderneming per einde boekjaar op uit zal komen.

Adminto kan u van een prognose voorzien, waarin naast de cijfers ook toelichtingen staan.

Direct contact?

15 + 15 =

adminto
administratiekantoor

Graaf Floriskade 40
2613 JV Delft
015 - 889 82 82
info@adminto.nl